Informació per a professionals i candidats/es

EL SEU PAS PER AD


AD presta els seus serveis a les empreses, però això només és possible a través dels professionals i candidats que confien en nosaltres.

Treballem per a les empreses, amb els professionals. Vetllarem per que el seu pas per AD sigui el més fructífer i positiu també per a vostè.

Per a AD els candidats són part activa del seu treball, un element valuós que mereix el màxim respecte, individualitat i protecció de la seva privacitat.

En ocasions, la seva participació en algun procés li requerirà una mica de temps, esforç i confiança. Oferim la màxima flexibilitat horària per a realitzar les entrevistes o proves si fos necessari, li sol·licitarem únicament la informació imprescindible per a realitzar el nostre treball, li assegurem un tractament confidencial de la seva informació d’acord a la legislació vigent i sempre li comuniquem el resultat de la seva candidatura en els processos.