top of page

Análisis y Desarrollo

Som un equip de Psicòlegs sèniors, especialitzats tant en l'àmbit de les organitzacions com en el clínic sanitari, que liderem projectes i una xarxa de col·laboradors multidisciplinaris. Aquesta configuració ens permet abordar amb gran flexibilitat projectes de diferent complexitat i magnitud, mantenint el nivell de rigor, eficàcia i especialització que requereix cadascun.

EL NOSTRE PROPÒSIT

Contribuir al progrés de les empreses, organitzacions i de les persones que treballen en elles propiciant aliances significatives i actuant en els següents àmbits:

RECLUTAMENT I SELECCIÓ:

Resolem de manera estructurada i àgil els diferents processos de selecció, adaptant la nostra metodologia a la singularitat o complexitat de cada organització o del procés. Contrastem criteris de valoració amb bateria de proves psicotècniques.

Modalitats:

 • Selecció completa amb garantia de cobertura del lloc de treball.

 • Convocatòries massives.

 • Suport en la preselecció de candidatures.

 

AVALUACIÓ PSICOPROFESSIONAL / ASSESSMENT:

Adequat quan es vol valorar i aprofundir en els recursos i possibilitats d'un professional, així com obtenir un informe psicoprofessional d'una o diverses candidatures proporcionades per l'organització.

 • Avaluacions individuals o múltiples davant noves incorporacions.

 • Avaluacions d'equips que ja formen part de la seva organització.

 • Avaluació enfocada a valorar la idoneïtat per a treballar en contextos amb alt nivell de riscos psicosocials.

 

SALUT, PREVENCIÓ I SEGURETAT LABORAL:

Avaluació de Salut Mental i Psicosocial de professionals en posició d'alt nivell d'estrès i desgast emocional.

 Avaluació del Risc Psicosocial:

 • Anàlisi i identificació de factors de risc ocupacionals i factors de protecció.

 • Posada en marxa d'un programa d'intervenció específic.

 • Seguiment i control de les mesures adoptades.

 Prevenció de riscos psicosocials:

 • Avaluar i certificar aptituds d'idoneïtat de persones per a treballar en llocs amb determinat risc psicosocial.

 • Prevenció de riscos d'accident adoptades.

 

Certificat d'aptitud d'idoneïtat de professionals per a treballar en llocs amb determinat risc psicosocial

Intervencions per a millora del Benestar laboral i Prevenció de la Salut Mental Ocupacional:

 • Anàlisi i Avaluació de riscos psicosocials ocupacionals i suport en l'estructuració i establiment d'un Pla de Cura dels Equips.

 • Activitats de Promoció de la Salut Mental i Benestar en els equips:

  • Millorar l'entorn laboral psicosocial i la salut i el benestar dels membres de l'organització.

  • Intervencions en sensibilització, formació o intervenció grupal o individual enfocats tant a líders, comandaments intermedis o grups diversos de personal.

  • Seminaris webinar psicoeducatius.

  • Tallers grupals de sensibilització per a l'acte-cuidat i promoció dels mecanismes de resiliència per a professionals amb exposició al desgast professional i/o traumatització vicària.

  • Suport i entrenament per a impulsar estratègies efectives d'afrontament constructiu i resilient.

 • Intervenció en crisi.

 • Prevenció d'incidents crítics.

 • Primers Auxilis Psicològics / Primer Suport Psicològic Bàsic.

 • Coaching, Orientació i Suport psico-professional individual a professionals en etapes de transició.

 • Intervencions en sensibilització, formació o intervenció grupal o individual enfocats tant a líders, comandaments intermedis o grups diversos de personal.

ESTUDIS I CONSULTORIA:
 • DPT

 • Estudis de clima

 • Dissenyo de processos

 • Estudi de casos

 • Assessment Center

CONFIEN EN A.D.

Empresa que trabajan con nosotras
bottom of page